Vem skall nu ta ansvaret för underskottet?

Norrtälje kommun redovisar nu att man har ett underskott på 23 miljoner som som man måste vidta åtgärder för att återställa. Det är tydligen kommunstyrelsekontoret som har överskridandet som sägs bero på att man anlitat för många konsulter och att planerade sparåtgärder inte genomförts samt att man gjort anställningar som inte fanns med i budgeten.

Man säger nu att man skall anlita ”externa hjälp” för att se till att detta inte händer igen samt att man eventuellt skall sälja fastigheter för att få in pengar?Några frågor inställer sig naturligtvis när man läser detta? Har kommunen inte tillgång till interna resurser som klarar att hålla en budget? I så fall är situationen mycket allvarlig?
En annan fråga är också vem som egentligen skall ta ansvaret för den uppkomna bristen?Summan 23 miljoner är mycket pengar och bristen kommer naturligtvis att behöva betalas av Norrtäljes skattebetalare.

Chef för kommunstyrelsekontoret under 2019 var kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg men hon slutade sin tjänst i november 2019. Men med största sannolikhet kan hon förklara vad underskottet beror på. Då behöver man kanske inte anlita extern hjälp?

Det känns dock ytterligt angeläget att den nye kommundirektören som nu skall anställas har tillräcklig erfarenhet och kompetens för att kunna hantera sin budget!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här