Historien om Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell förtjänar kanske att berättas!

Under de senaste månaderna har en ny myndighet kommit att stå i rampljuset på grund av
Coronoa viruset framfart. Folkhälsomyndigheten (FHM) har tidigare varit rätt okänd men under
de senaste veckorna har vi fått lära känna personer som tidgare vait ”doldisar”.

Mest känd har väl Ander Tegnell blivit. Ja han syns faktiskt oftare än Stefan Löfven på dagliga
presskonferenser, i intervjuer i Aktuellt och Rapport och frekvent i dagspressen. Men vem är då
denna Anders Tegnell och varför har han blivit huvudpersonen i Corona thrillern?

Nils Anders Tegnell, född 17 april 1956 i Uppsala församling i Uppsala län, är en svensk läkare och ämbetsman som sedan 2013 är statsepidemiolog. Han invaldes 2005 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Hans inträdesanförande handlade om pandemiernas
påverkan på samhället.

Tegnell avlade läkarexamen vid Lunds Universitet 1985 och tjänstgjorde därefter som AT-läkare vid Östersunds sjukhus. Han specialiserade sig under specialistutbildningen i Linköping på infektionssjukdomar. Åren 1990–1993 arbetade Tegnell för WHO i Laos. Knuten till Linköpings universitet tjänstgjorde Anders Tegnell 1995 i Zaire. Till Zaire reste Tegnell som en av flera svenska experter på uppdrag av Räddningsverket i samband med ett ebola utbrott . Tegnell var verksam i staden Kikwit, belägen 250 kilometer öster om Kinhaza. Till Tegnells uppgifter hörde att utreda möjligheten för svenska hjälpinsatser i Kikwit, sedan den ordinarie personalen slutat infinna sig vid ett av sjukhusen där ebolapatienter hade vårdats. 1999 företog Anders Tegnell en studieresa till USA i syfte att studera ett ny typ av transporttält framtaget av den amerikanska armen. Han avlade filosofie doktor vid Linköpings Universitet 2003 och Master of Sience-examen i epidemiologi vid London School of Hygiene and Tropical Medicine vid University och London 2004. Han tjänstgjorde vid Smittskyddsinstitutet 2004–2005 och vid Socialstyrelsen från 2005. Åren 2010–2012 var han chef för Avdelningen för kunskap vid Socialstyrelsen. Han var avdelningschef vid Smittskyddsinstitutet 2012–2013. T

Tegnell har i samband med Corona virusets utbrott kommit att intervjuas flitigt i svenska och utländska medier om Folkhälsomyndighetens arbete med att begränsa pandemin och dess följdverkningar.

Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot.

Källa: Wikipedia

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här