Äldreombudsmannen utreder seniorcenter – enkät ute nu

Norrtälje kommun – 2021-02-02 15:19 CET

Nu startar Norrtälje kommun en utredning för att undersöka möjligheterna till att skapa ett seniorcenter. Utredningen startar med en enkät till alla äldre i kommunen.

Äldreombudsmannen i Norrtälje kommun har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda förutsättningarna för att inrätta ett seniorcenter som kan vara en träffpunkt med tillgång till sociala aktiviteter för seniorer och äldre i kommunen.

– Vi har många äldre i kommunen och därför är det mycket bra att vi gör den här utredningen så att vi ser både önskemål om ett eventuellt seniorcenter och även vilka möjligheter till samarbeten som kan bidra. Att utreda möjligheten för ett seniorcenter är ytterligare ett vallöfte från Liberalerna som nu infrias, säger Robert Beronius (L), kommunalråd.

Utredningen börjar nu i februari med en enkät som går ut till äldre i kommunen med frågor om hur de skulle vilja se ett seniorcenter.

– Det är jätteviktigt att vi redan från början får en inblick i vad de äldre Norrtäljeborna skulle vilja ha för aktiviteter och funktioner i ett seniorcenter, vilka öppettider ska vi ha och finns det intresse av digitala mötesplatser? Därför hoppas jag att många tar sig tiden att svara på frågorna. Vi kommer kanske inte kunna uppfylla allas önskemål, men allas svar är viktiga, säger Madeleine Rietschel, äldreombudsman i Norrtälje kommun.

Enkäten fylls i digitalt på webben (se länk nedan), den som inte har möjlighet att använda dator eller mobil för att svara på enkäten kan vända sig till kommunens kontaktcenter och få enkäten i pappersformat. Även anhöriga till äldre personer kan svara på enkäten. Utredningen om ett seniorcenter ska vara klar under senare delen av 2021.

För mer information kontakta:
Robert Beronius (L), kommunalråd och ordf barn- och skolnämnden, robert.beronius@norrtalje.se, 070-100 08 13

Madeleine Rietschel, äldreombudsman, madeleine.rietschel@norrtalje.se, 0176-717 81

Kontaktcenter, kontaktcenter@norrtalje.se, 0176-710 00

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här