Vad händer nu i Liberalerna?

På Liberalernas partiråd i Söndags diskuterade man om man skulle samarbeta
med vilka partier och i så fall på vilka sätt man skulle samarbeta. Partistyrelsen
föreslog matt man skulle gå åt höger och samarbeta med Moderaterna och med
Kristdemokraterna d v s åter bli ett borgerligt parti. Men det satte sig många emot
eftersom det skulle kunna innebära ett samarbete med Sverigedemokraterna.
Debatten de senaste veckorna kring detta har varit ”het” och känslomässig.
Tyvärr har debatten även förts i sociala medier och därmed blivit offentlig vilket
med all säkerhet skadat partiet långsiktigt. Detta när partiet med 2,6% i opinions-
mätningar redan varit illa ute och hade behövt sluta leden.

Men många i partiet tror alltså att kampen mot SD är det avgörande för att man
får sitta kvar i riksdagen. Man har uppenbart inte lärt sig att den här typen av
bojkott bara gynnar SD.

Det känns nu synnerligen angeläget att förlorarna i gårdagens partiråd nu sluter
upp kring sin partistyrelse så att man på ett enat och tydligt sätt kan förklara för
väljarna var partiet står i sakfrågor som t ex skola, äldreomsorg och sjukvård.

Viktigt är också att man tydligt redovisar sin inställning i migrationspolitiken.
Denna fråga kommer med all säkerhet att bli en huvudfråga i nästa val och här
kan partiet vinna många röster genom att utgöra en balans mot SD i högerblocket.

Hur kommer då att oron inom partiet att påverka de lokala Liberalerna? Självklart
kommer detta att påverka även lokalt eftersom det med all säkerhet finns med-
och motståndare till partistyrelsen även lokalt. Den borgerliga alliansen i Norrtälje
kommun riskerar med all säkerhet att äventyras. Kanske kommer nya kommunalråd
att utses?

/LS

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här