Därför har Norrtälje kommun ingen aktiv näringslivspolitik.

Norrtälje kommun har en aktiv bostadspolitik dvs man bygger mycket nya bostäder
med förhoppningen att locka till sig mycket unga barnfamiljer och därmed sänka
kommunens topplacering i Stockholms län vad gäller hög medelålder.

Hamnprojektet skulle var ett inslag i detta. Men nu har det visat sig att många av dem
som köper bostäder i Norrtälje är pensionärer. Gamle kommunalrådet Kjell Jansson (M)
pratade på sin tid om att Norrtälje skulle växa till 80 000 invånare men den siffran har
man väl fått revidera nu. Det nya kommunalrådet Bino Drummond (M) pratar om att kommunen skall bygga småhus för småbarnsfamiljer. Säkert en bättre idé!

Men det ingen pratar om är hur man skall locka nya företag till kommunen och det är ett
problem. För unga föräldrar i småbarns familjer vill nog veta att det finns jobb för båda
föräldrarna innan de satsar på Norrtälje kommun.

Men det här borde väl inte vara något problem. Många av de 35 000 fritidshusägare som finns i kommunen är styrelseordföranden eller VD:ar i företag. Man skulle kunna
ordna en kampanj och fråga dem om tips. På buss 676 pendlar många människor med
specialistkompetens. Man skulle kunna fråga dessa om de skulle kunna tänka sig att jobba i Norrtälje och därmed skulle man kunna erbjuda intresserade företag spännande
personal vilket numera är ett Stockholmsproblem. Man skulle kunna erbjuda lokaler med
mycket lägre hyra..

Men inget av detta gör kommunen och då måste man naturligtvis fråga sig varför?

Svaret är egentligen ganska enkelt! Norrtälje kommuns maktelit består dels av de valda
politikerna och dels av inflytelserika företagare. Politikerna skulle nog vilja ha fler nya företagare till kommunen som kan skapa fler arbetstillfällen och mer skatteintäkter.

Men detta ligger inte alls i de tongivande företagarnas intressen. Detta upplevde jag starkt under min tidigare verksamhet i kommunen. Jag blev flera gånger tillsagd ”att inte dra hit några nya företag” som konkurrerar om arbetskraften och som inte förstår att man i Norrtälje betalar upp till 5000 kr mindre i månaden för sina medarbetare än i Stockholm!

Så om politikerna ”drar hit några nya företag” så blir dom ovänner med de informella makthavarna och då blir man knappast omvald.

När nu Textilia AB i Rimbo varslar 135 människor borde kommunen naturligtvis arbeta för att säkra att nya arbetstillfällen tillförs för att säkra försörjningen för dessa människor. Eller skall man fortsätta på linjen att människor skall pendla 3-3,5 timmar om dagen för att söka arbete i Stockholm? Det vill nog inga småbarnsföräldrar för då får dom ju ingen
tid att vara med barnen och det vill småbarnsföräldrar!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här