Hur många Grindstugor behöver Norrtälje kommun?

Idag öppnas den nya Grindstuga som kommunen avser driva i samarbete med
Stockholms Stadsmission kallad ”Öppen Mötesplats”. Invigningen sker kl 10.00
idag invid Roslagens Sjukhus. Media är inbjudna att lyssna och ställa frågor.
Man tänker sig att att detta skall bli en fast punkt för hemlösa, missbrukare och
andra som hamnat utanför samhället.

Men samtidigt måste vän av ordning fråga sig om det är så här kommunen ville
ha det? För nästan samtidigt som kommunen och Stockholms Stadsmission inviger
nya Grindstugan skapas Grindstugan 2 av Grindstugans vänner den ideella förening
som tidigare drev Grindstugan i den första versionen.

De två ”Grindstugornas” målgrupp är alltså densamma, d v s de brukare som under
tidigare verksamhet besökta Grindstugan och man kan ju fråga sig om 50% av brukarna kommer att besöka de olika Grindstugorna eller om brukarna kommer att vara trogna mot sitt gamla gäng. Då kommer det att bli rätt tomt hos kommunen och Stockholms Stadsmission.

Om man känner till historian kring Grindstugan, med en utredning som anklagade de som drev verksamheten för brottslig verksamhet, stängde verksamheten och köpte ut de
ansvariga. En utredning som drevs av obehöriga konsulter som agerade polis och vars
resultat inte fick ifrågasättas.

Det är svårt att se att kommunens tjänstemän och politiker i Socialnämnden hanterat detta på rätt sätt. Varken Grindstugan original d v s den tidigare verksamheten där ett
mer effektivt ledarskap kunde har löst problemen och låtit verksamheten få fortsätta
till glädje för de många ideella som engagerat sig och inte minst till glädje för brukarna
eller skapandet av den nya verksamheten. Men detta är typiskt för hur kommunen hanterat Grindstugan. Man har glömt bort varför den skapades och att lyssna till de brukare som framfört sin uppfattning.

Nu har man fått en situation där man tvingas acceptera att ha två verksamheter som
gör samma sak? Kommer kommunen bara att stödja en av dessa verksamheter? Om
brukarna väljer den icke kommunala verksamheten hur förhåller sig kommunen då?
Eller räcker antalet brukare till båda enheterna?

Nej det är tråkigt att konstatera att Norrtälje kommun än en gång inte agerat för att lösa
problemen utan i stället valt att skapa en ny verksamhet. På sikt kommer detta att bli mer kostsamt för skattebetalarna. Det har redan kostat 1,2 MSEK utredning och utköp.
Utan att man egentligen löst några problem.

Skall människor som hamnat utanför samhället få ideell hjälp med att lösa sina problem?
Eller är de också berättigade till samhällets stöd när de hamnar i en situation där de behöver det? Mat, kläder, möjlighet att sova, rehabilitering och mänsklig kontakt?

/LS

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här