Visselblåsartjänst införs för invånare och företagare i Norrtälje kommun

Pressrelease Norrtälje kommun 20 september 2021
Norrtälje kommun lanserar en visselblåsartjänst i syfte att underlätta för den som vill rapportera misstänkt oegentlighet inom kommunens verksamhet. Tjänsten garanterar anonymitet för den som önskar det och kan användas av såväl invånare, kommunanställda som företag. Visselblåsning handlar om att uppmärksamma misstänkta oegentligheter hos en förtroendevald eller tjänsteperson i ledande ställning. Begreppet används både för larm till media och när man internt uppmärksammar problem. Genom Norrtälje kommuns nya visselblåsartjänst kan invånare, företagare och anställda i kommunen anonymt rapportera misstänkta missförhållanden i kommunal verksamhet. – Syftet med visselblåsartjänsten är både att skapa förtroende och att kommunen ska kunna ta itu med eventuella problem i ett så tidig skede som möjligt. Kanalen är tänkt som ett komplement om man som invånare, företagare eller anställd inte känner sig trygg med att tala öppet om misstänkta missförhållanden eller om man som utomstående inte känner sig trygg med att vända sig öppet till kommunens tjänstemän, säger Nicklas Salmin (L), ordförande i val- och demokratinämnden. Alla rapporterade ärenden kommer att bedömas. I de fall ärenden inte bedöms falla inom visselblåsarfunktionens definition kommer de hänvisas till annan lämplig mottagare inom kommunens verksamhet – I Norrtälje kommun strävar vi hela tiden efter att upprätthålla ett öppet verksamhetsklimat och ett gemensamt etiskt förhållningssätt. Vår organisation ska vara fri från korruption och andra missförhållanden. I första hand uppmanar vi den som misstänker oegentligheter att kontakta vårt kontaktcenter eller våra högsta chefer. Men om någon inte kan vara öppen med informationen erbjuder vi nu en möjlighet att anonymt rapportera misstankar, säger Anette Madsen, kommundirektör. Visselblåsartjänsten nås via kommunens webbsida och ska användas för att rapportera misstanke om allvarligt missförhållande eller oegentligheter hos en förtroendevald eller tjänsteperson i ledande ställning eller nyckelposition inom kommunkoncernen. Det kan exempelvis vara en VD, förvaltningsdirektör eller en person som ansvarar för stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. Misstankarna kan exempelvis röra muta, stöld, bedrägeri, jäv, olämplig bisyssla, eller där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin ställning eller att närstående gynnas på något sätt. Visselblåsartjänsten tillhandahålls av en extern part och är en krypterad och lösenordsskyddad webblösning. IP-adresser eller annan metadata sparas inte. Utgångspunkten är att den som rapporterar ett ärende i tjänsten är anonym. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. Tjänsten lanseras på kommunens webb www.norrtalje.se onsdagen den 22 september. Den 17 december 2021 föreslås det så kallade visselblåsardirektivet implementeras i svensk lag. Förslaget till genomförande av visselblåsardirektivet innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 uppdrogs åt juridikenheten att inrätta en visselblåsarfunktion i kommunen.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här