Fortsatt uppåt för näringslivsklimatet i Norrtälje kommun.

Pressmeddelande – 22 September 2021
Svenskt Näringslivs årliga mätning av kommunernas företagsklimat visar en fortsatt positiv trend för Norrtälje kommun med en ökning med 40 placeringar på listan över Sveriges mest företagsvänliga kommuner till plats 169. Varje år presenterar arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Norrtälje kommun fortsätter de senaste årens uppåtgående trend och får i år ett sammanfattande omdöme från företagen på 3,19 och hamnar på plats 169, vilket är en ökning med 40 placeringar jämfört med förra året. – Eftersom ett bra företagsklimat är en av mina absolut mest prioriterade frågor så är den fortsatta uppgången i rankingen väldigt glädjande. Jag är mycket stolt över hur både företagarna i kommunen och vår personal lyckats så väl trots de utmaningar som coronapandemin inneburit de senaste 18 månaderna. Utan företag som vågat anställa hade vi inte kunnat satsa så mycket på välfärden som vi gjort, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande. De områden som företagarna ger högst betyg i årets ranking är allmänhetens attityder till företagen, om de påverkas av brott och otrygghet och om de upplever konkurrens från kommunens verksamheter. – Vi har under flera år arbetat systematiskt med att förbättra kommunens service mot företagarna och de här siffrorna visar att det har effekt. Utan ett framgångsrikt näringsliv i vår kommun kan vi inte utvecklas, säger Anders Olander (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Störst förbättring tycker det lokala näringslivet att det varit i tillgången på kvalificerad personal, bemötande från kommunens tjänstemän och i kommunens information. – Det är företagen som skapar tillväxt och jobb. Det är ett bra tecken att näringslivet i kommunen upplever att företagsklimatet blivit bättre, men vi kommer fortsätta jobba för att det ska bli ännu bättre, säger Robert Beronius (L), kommunalråd. Årets placering på plats 169 är den bästa sedan 2015 då Norrtälje hamnade på plats 119 av Sveriges 290 kommuner. – Vi vill att Norrtälje kommun ska bli en av Sveriges företagsvänligaste och mest tidseffektiva kommuner så det är bra att vi får bättre siffror. Men det finns områden där vi måste fortsätta bli bättre, inte minst inom service och information från kommunen, säger Göte Vaara (KD), gruppledare. Om rankingen
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2021 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2021 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. Länk till www.foretagsklimat.se För mer information kontakta: Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande, bino.drummond@norrtalje.se, 073-852 70 68 Benjamin Råd Vaher, näringslivschef, benjamin.rad-vaher@norrtalje.se, 073-558 23 58 Relaterade länkar Nortälje kommun på foretagsklimat.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här