Vore det inte bättre att debattera skolans verkliga problem?

Just nu pågår en debatt rörande Engelska skolans etablering i Norrtälje. Denna gång
är det inte tjatet om vinstuttag som Vänsterpartiet upprepar då och då utan denna
gång handlar det om Elevantalet och Montessori skolan. Drivande är Miljöpartiet som anser att Engelska skolan kan nöja sig med 660 elever i stället för 850 som tydligen är
förslaget om Montessori hoppar av idéerna om gemensamma lokaler.

Hela den här debatten har tyvärr spårat ur. Både den om vinsterna som drivs av politisk
ideologi och den om samarbetet mellan skolorna. Ingen av dessa debatter handlar ju om
det viktiga i skolan d v s eleverna och lärarna.

Norrtälje kommun har i många år haft problem med sina kommunala skolor. Under S-styret lades en mängd mindre skolor ner eftersom Socialdemokraterna bekänner sig till
idéen att stordrift är lönsamt? Men egentligen löste man inga problem med detta och man förlorade sedan valet till den borgerliga alliansen.

Borgarnas lösning har inte inneburit att man lagt ned några fler skolor även om förslag
kring detta lagts av förvaltningen som också gillar stordrift. Man har däremot lyckats med
bedriften att få Engelska skolan att starta en ny jätteskola i kommunen. Det är en bedrift
värd att applådera eftersom många kommuner sökt EIS för att få dem att etablera sig hos dem.

Men det verkliga problemet med Norrtälje kommuns skolor är dels den gammalmodiga
skolorganisationen, hierarkiskt uppbyggd, kostsam och ineffektiv. Det andra problemet
är bristen på studiemotivation som präglat Norrtälje sedan många år. Ytterst är detta
problemet kopplat till att få av föräldrarna är akademiker och att studier inte värdesätts
för att nå en position i samhället. I Norrtälje är det minst lika fint att vara hantverkare
som att vara pilot. Hantverkare är också betydligt mer efterfrågade än piloter:-)

Resonemanget har jag inga problem med men samtidigt är det synd att ungdomarna i
Norrtälje aldrig får chansen att spänna bågen!

Lösningen är naturligtvis dels en ny skolorganisation med mer demokratisk profil och dels mer insatser av yrkesvägledande karaktär. Här kan man sannolikt arbeta tillsammans med företag som ju vet värdet av att ungdomarna utbildar sig.

Etableringen av Engelska skolan kan utan tvekan bidra till att stärka barnens chans att få
en bra utbildning. Kanske kan etablering av fler privata skolor ytterligare förstärka denna effekt.
Utvecklingen av den kommunala skolan måste nog ses i ett mer långsiktigt perspektiv.

/LS

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här