Lägg ner Barn och utbildningskontoret i Norrtälje kommun!

Nu händer det igen. Barn och utbildningskontoret föreslår att man skall lägga ner
fler små skolor för att spara pengar i kommunen. Detta förvånar mig egentligen inte
eftersom Barn och skolkontoret är en relik från en tidigare organisation där skolchefen
hade all makt.

Jag har i tidigare ledare påtalat den urusla organisationsmodellen och vi var nog många
som trodde att när alliansen fick makten i kommunen skulle man satsa på en modernare
organisation men de har fortsatt i samma hjulspår.

I såväl näringsliv som offentlig sektor arbetar man idag sedan många år med organi-sationer som inte är av hierarkisk modell. Att arbeta i organisationer där alla med-arbetare är delaktiga har för länge sedan visat sig vara oerhört mycket mer effektivt.

Om man gör en analys av skolverksamheten i Norrtälje så blir det helt uppenbart att den
omoderna modellen med ett skolkontor som är resultatansvarig är både kostsam och ineffektiv för att utveckla skolan i kommunen.

Den kraft för detta som finns såväl hos elever, lärare och föräldrar använder man inte utan i stället fortsätter man med ”top down” ledning som bevisligen inte fungerar. När
Barn och utbildningskontoret återigen föreslår nedläggning av ett antal små skolor visar
detta att man inte överhuvudtaget har någon kontakt med de människor som arbetar i
skolorna eller med föräldrarna. En sådan lösning gynnar bara förvaltningen som om antalet skolor i kommunen minskar också får mindre att göra!

Med en dåres envishet upprepar jag budskapet att en omorganisation av skolan är absolut nödvändig om man skall komma till rätta med de problem man nu levt med i
minst tio år. Jag tänker inte upprepa hur den nya organisationen borde se ut eftersom
jag i samarbeta med flera skolmänniskor tagit fram konceptet ”Framtidens skola” som
överlämnats till ordförande i Barn och Skolnämnden och som också finns diariefört i hos
kommunens registrator.

Men en bärande tanke i den nya organisationen är att flytta resultatansvaret för skolornas verksamhet till elever, lärare och annan skolpersonal samt föräldrar. Detta skulle innebära att motivation och engagemang stärktes hos dem skolan är till för.
Mötet mellan elever och lärare är skolans hjärta och beslut som fattas måste vara
förankrade hos dessa för att fungera.

Besparingarna på den administrativa sidan skulle bli betydande om skolorna själva fick
bestämma vad de ville satsa på. Här finns mycket pengar att hämta hem.

Jag vet att jag är en röst som ropar i öknen men jag tänker inte tystna förrän någon
lyssnar…

/LS

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här