Skulle du vilja vara hemlös när vintern kommer?

Nu börjar det bli kallare och det ökar bekymren för Norrtäljes hemlösa. Under
många år ha debatten går het kring detta och olika politiker har gång på gång
lovat att man skall göra något åt detta.

För mer än tio år sedan lovade man att ett härbärge skulle inrättas men något
sådant har vi inte sett i Norrtälje. Nu har Alliansen infört ”tak över huvudet”
garantin som innebär att hemlösa skall garanteras en sovplats. Men detta sker
nu ofta i andra kommuner och något härbärge finns inte i Norrtälje.

Läser man Socialnämndens protokoll kan man konstatera att i denna fråga är nog
alla politikerna lika goda kålsupare eftersom man sagt nej när na haft makten och
ja när man varit i opposition.

De människor som idag är hemlösa kan vara missbrukare eller folk som på annat
sätt hamnat utanför samhället. Att skaffa lägenhet och arbete kräver ofta att man
måste få hjälp och stöd för att kunna återvända till ett normalt liv. Detta ställer i
sin tur ekonomiska krav på Socialnämnden som budgeten inte räcker till.

Frivilliga organisationer gör en berömvärd insats men kan knappast förväntas på
egen hand driva härbärge då denna typ av verksamhet är reglerad med en mängd bestämmelser som skapar avsevärda kostnader. Frågan är också om det vore bra
med tanke på det behov av vård och stöd dessa människor behöver.

Ansvaret för denna typ av verksamhet måste åligga kommunen och då måste de
medel som krävs anslås för verksamheten.

Det är inte rimligt att låta dessa människor genomlida en vinter till utan ett varmt
och anständigt boende där tillgång till professionellt hjälp och stöd finns i form av
utbildade resurser med en ambition att hjälpa på lång sikt. Allt talar för att ett
härbärge måste drivas i kommunal regi eller alternativt i privat regi med stöd
av kommunen.

Men nu måste berörda politiker och tjänstemän agera så att denna fråga kan lösas
innan vi få minusgrader…

/LS

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här